Choáng: Lương Tổng thống Mỹ gấp 50 lần lương Thủ tướng Việt Nam

0
186

Ly Côn

Theo Tuổi trẻ Thủ đô