Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn, cao nhất 28 điểm

Ngày 5/10, Trường Đại học Sư phạm đã công bố điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển năm 2020.

Theo đó các ngành sư phạm toán học có điểm số cao nhất.

Cụ thể, ngành Sư phạm Toán học dạy bằng Tiếng Anh (tổ hợp A00) có điểm chuẩn lên tới 28 điểm. Tiếp theo là điểm chuẩn ngành Sư phạm Toán học dạy bằng Tiếng Anh (tổ hợp D01) với 27 điểm.

Ngành Sư phạm Toán học (khối A00) có điểm chuẩn là 25,75 điểm.

Ngành Triết học (khối A00) và Ngành Công nghệ Thông tin (A00) có điểm chuẩn thấp nhất với 16 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2020 cụ thể như sau:

Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn, cao nhất 28 điểm
Điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm Hà Nội