Điểm chuẩn ĐH Mở TP.HCM năm 2020 cao nhất 25,35

Trường ĐH Mở TP.HCM xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 và điểm chuẩn cao nhất là 25,35.

Điểm chuẩn Trường ĐH Mở TP.HCM năm 2020 được tính theo công thức = [(ĐM1HS môn 1+ ĐM2HS môn 2 + ĐM3 * HS môn 3)*3]/(Tổng hệ số) + Điểm ưu tiên Khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng, như sau:

Điểm chuẩn ĐH Mở TP.HCM năm 2020 cao nhất 25,35

Theo đó, ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Nhật: Ngoại ngữ nhân hệ số 2.

Các ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, CTKT công trình xây dựng, CNKT công trình xây dựng Chất lượng cao: Toán nhân hệ số 2.

Các ngành Chất lượng cao Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán: Ngoại ngữ hệ số 2.